VÄLKOMMEN TILL

PECE AB PECE AB Copyright©jan.2013.e c-p
  • Headhunting
  • Kommentatorsuppdrag TV
  • Styrelseuppdrag
  • Konsultuppdrag, management, finans
  • Föredrag ledarskap/coaching

Vi bedriver såväl operativ som konsulterande verksamhet inom ovanstående områden. 

Verksamma i företaget är Anders Parrmström och hans fru

Eva Cassel-Parmström.

Vi erbjuder våra tjänster till företag och organisationer.